Życie dla pracy

Życie dla pracy

Obecnie coraz więcej osób ma problemy ze znalezieniem pracy dla siebie. Ludzie są zmuszeni do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i dokształcania się, aby pozostać na rynku pracy. Kryzys dosięga każdego. Firmy mają trudności z opłacaniem pracowników. Niekiedy każdy zmuszony jest do tego, żeby pracować ponad normę. W Pracy spędza się nawet do 12 godzin dziennie, co niestety wpływa negatywnie na wydajność ludzi. Są zmęczenie i niezadowoleni z wysokości wynagrodzenia. Jednak obawa przed bezrobociem jest dużo większa. Praca stała się dobrem, z którego każdy człowiek utrzymuje swoją rodzinę, dom i opłaca rachunki. Tak naprawdę każdy dorosły musi pracować, aby nie popaść w ubóstwo. Będą zarejestrowanym w Urzędzie Pracy niejednokrotnie nie ma się możliwości powrotu na rynek pracy. Zbyt długie pozostawanie poza tą sferą, bywa dużym obciążeniem dla rodziny. W dzisiejszych czasach coraz bardziej dostrzega się absurdalną konieczność życia dla pracy, a nie pracy dla tego, aby żyć. Zajmuje ona coraz więcej czasu z niskimi efektami. Firmy zatrudniają coraz mniejszą liczbę osób, które muszą wykonywać pracę za tych, którzy mogliby być zatrudnieni. Jednak koszty utrzymania pracowników rosną, co z kolei powoduje, że większość form zatrudnia na umowy zlecenie lub wykonanie określonego dzieła, aby zmniejszyć koszty zatrudnienia.

[Total: 1    Average: 3/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.