Zakładanie samodzielnej działalności gospodarczej

Zakładanie samodzielnej działalności gospodarczej

Wiele osób marzących o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej cofa się przed tym krokiem w obawie, że nie podołają formalnościom. Tymczasem samo założenie firmy nie jest skomplikowana procedurą. Pierwszym krokiem jest wybranie kodów PKD w zależności od rodzaju planowanej działalności. Wyszukiwarka kodów PKD dostępna jest online. Należy wpisać do niej frazę najbardziej zgodną z formą działalności gospodarczej, którą zamierza się prowadzić. Dalsze działanie polega na wyborze odpowiedniej kategorii. Następnie przyszły przedsiębiorca musi zarejestrować firmę w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Stosowny wniosek dostępny jest online. Może on zostać przesłany w formie elektronicznej lub po wydrukowaniu i ręcznym wypełnieniu złożony w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania. W ciągu siedmiu dni należy poinformować ZUS o zarejestrowaniu firmy. Ten krok oznacza, że od tej pory przedsiębiorca zostaje zobowiązany do opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia, a także składki emerytalnej, rentowej i wypadkowej. Dobrowolne jest ubezpieczenie na wypadek choroby. Przy zgłaszaniu siebie jako płatnika ZUS, przedsiębiorca wypełnia dokument ZUS ZFA i składa go wraz z decyzją o numerze NIP i kopią dokumentu potwierdzającego nadanie REGON-u.

You can leave a response, or trackback from your own site.