Zakładanie firmy krok po kroku

Zakładanie firmy krok po kroku

Własna firma kusi wizją niezależności i samodzielnych zarobków. Ważne jednak, abyśmy założyli ją w obszarze branży, która jest nam dobrze znana, lub ewentualnie poświęcili czas na zdobycie informacji na temat branży, w której chcemy działać. Zakładanie firmy jeśli nie ma się na koncie żadnego doświadczenia w jakiejkolwiek pracy może być ryzykowne i wymaga nie lada odwagi. A także precyzyjnego biznesplanu. A jak założyć firmę? Najpierw pobierzmy ze strony firma.gov.pl lub z urzędu gminy wniosek o wpisanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek ten jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON, NIP i zgłoszeniem składek do systemu ubezpieczeń społecznych. Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie gminy w naszym miejscu zamieszkania, wysłać listem poleconym lub złożyć w wersji elektronicznej (trzeba jednak posiadać podpis elektroniczny, w przeciwnym razie i tak należy stawić się w urzędzie gminy w celu podpisania wniosku). W przypadku niektórych rodzajów działalności niezbędne będą nam koncesje, licencje czy zezwolenia oraz wymagają wpisu do rejestru działalności regulowanej. Jeśli zamierzamy zatrudnić pracowników, musimy odwiedzić PIP i Sanepid, na co mamy odpowiednio 30 i 14 dni od momentu założenia firmy. Niezbędna w działalności będzie nam firmowa pieczątka, na której powinien widnieć nr REGON i NIP. Każdy przedsiębiorca ma też obowiązek posiadania konta bankowego.

[Total: 1    Average: 3/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.