Zakładanie akt osobowych

Zakładanie akt osobowych

Zatrudniając pracownika musimy wypełnić wobec niego podstawowe obowiązki. Przede wszystkim musimy co miesiąc naliczyć mu pensję i podatek, który jest odprowadzany do Urzędu Skarbowego, następnie musimy prawidłowo rozliczać z ZUS. Każdy pracownik ma założoną teczkę akt osobowych, podzieloną na trzy części. W pierwszej części znajdują się wszystkie dokumenty, które pracownik powinien zgromadzić i wypełnić samodzielnie. Należy do nich przede wszystkim kwestionariusz osobowy z zdjęciami. Taki kwestionariusz jest inny w różnych miejscach pracy, ale zawiera podobne dane. Można go również znaleźć w internecie. Bardzo ważne są dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Należą do nich dyplomy ukończenia wyższej uczelni, ewentualnie studiów podyplomowych, wszelkie certyfikaty językowe i dyplomy ukończenia różnych kursów. Jeśli już pracowaliśmy wcześniej na pewno zostaniemy poproszeni o dostarczenie świadectw pracy z poprzednich miejsc, gdzie pracowaliśmy. Niezbędne nam będzie zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania danego zawodu. Trochę inne badania są przy zatrudnieniu w szkole, służbie zdrowia, gastronomii. W części drugiej znajdą się wszelkie dokumenty poświadczające przebieg kariery zawodowej, a więc pochwały, nagrody, odznaczenia, ale również nagany i kary. Tam też znajdziemy informację o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. W części ostatniej przechowywana jest dokumentacja związane z zakończeniem zatrudnienia.

[Total: 1    Average: 3/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.