Wynagrodzenie dla pracownika

Wynagrodzenie dla pracownika

Pensja pracownika powinna być ustalona w ten sposób, by uwzględniała jego wykształcenie, rodzaj wykonywanej pracy, jakość i ilość tejże pracy. Wynagrodzenie przysługuje nie tylko za pracę, ale uwzględnia również urlop wypoczynkowy, czas choroby. W przypadku choroby pracownikowi nie wypłaca się jednak całości, a jedynie osiemdziesiąt procent pensji. Trzeba powiedzieć, że są jednak grupy zawodowe (policjanci), którzy nawet za czas choroby mają płatne tak samo jak za obecność w pracy. Oczywiście podobnie jest z kobietami w ciąży albo osobami, które przechodzą chorobę zawodową. Według polskiego prawodawstwa pracownik odbiera pensję raz w miesiącu w określonym dniu ewentualne owa pensja jest mu przelewana na konto w wyznaczonym banku. Zresztą ta forma wypłacania pensji jest coraz bardziej popularna i praktycznie wszyscy pracownicy mają obowiązek takie konto posiadać. Każdy może sprawdzić, czy jego wynagrodzenie jest prawidłowo wyliczane, a pracodawca nie ma prawa potrącać z pensji żadnych kwot oprócz przypadków określonych prawnie. Do takich przypadków należy zaliczyć raty za pożyczki pieniężne udzielone przez zakład pracy, zaliczki udzielone na poczet przyszłej pensji, świadczenia alimentacyjne albo raty niespłaconych pożyczek zasądzone wyrokiem sądu. W zakładzie pracy powinien być ustalony regulamin wynagrodzeń ale tylko wtedy, kiedy zatrudnionych jest ponad dwudziestu pracowników.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.