Wybrany fundusz

W bardzo wielu przypadkach profesjonalni doradcy ubezpieczeniowi albo akwizytorzy składają propozycję potencjalnemu klientowi zmiany otwartego funduszu emerytalnego. Wówczas powstaje pytanie: czy warto w ogóle decydować się na zmianę funduszu emerytalnego OFE? No cóż, na pewno nie warto tego robić przed upływem dwóch lat, albowiem dopiero potem zmiana OFE członkostwa w funduszu jest bezpłatna. W zasadzie owa zmiana następuje automatycznie po zawarciu umowy z nowo wybranym OFE. Z reguły potencjalni członkowie funduszu bądź kandydaci do zmiany już wybranego OFE o jego inwestycyjnej strategii nie mają zielonego pojęcia. Tak naprawdę zmieniają się jedynie ceny akcji, zaś sama strategia pozostaje niezmienna, chociaż może się wydawać inaczej. Zmiana funduszu bywa uzasadniona w przypadku jego wielkość. Chodzi o to, że im więcej w nim jest członków, a tym samym zgromadzonych pieniędzy, tym większe istnieją możliwości inwestycyjne i pozycja na rynku. Czasem dochodzi do zmiany funduszu z powodu przejęcia przez konkurenta, co niektórym klientom się nie podoba. Warto jednak zwrócić uwagę, że zmiana OFE nie powinna być nieprzemyślaną decyzją, którą podejmuje się pod wpływem impulsu. Zdecydowanie nie należy podpisywać umowy po wysłuchaniu wyuczonej gadki przez przypadkowo napotkanego akwizytora.

[Total: 0    Average: 0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.