Wybór funduszu emerytalnego

Przy wyborze funduszu emerytalnego warto zwrócić uwagę przede wszystkim na wyniki inwestycyjne funduszy, gdyż stopy zwrotu mają największy wpływ na wysokość otrzymywanej emerytury. Powszechnie wiadomo, że każdy pragnie dostawać jak największą, żeby na emeryturze móc się cieszyć zasłużonym odpoczynkiem, jednocześnie nie musząc się martwić, z czego opłaci rachunki, czy też wystarczy mu do końca miesiąca. Tak więc po uwzględnieniu, że ta inwestycja oznacza bardzo długi czas, czyli to jest jednoznaczne z tym, że nawet niewielka rozbieżność w stopie zwrotu wpływa w pokaźny sposób na wartość zakumulowanego kapitału. To oczywiście przekłada się na wysokość otrzymywanej co miesiąc emerytury. Oprócz tego podejmując decyzję o wyborze OFE, należy uwzględnić poziom ryzyka inwestycyjnego, jakie jest podejmowane. Inaczej mówiąc, im bardziej stałe są wyniki, tym lepiej dla przyszłego emeryta. Warto również pamiętać o opłatach pobieranych przez fundusze emerytalne. Chodzi tu przede wszystkim o opłaty dystrybucyjne, więc od składki. Chociaż to już miewa raczej mniejsze znaczenie. To wynika stąd, że po 2010 roku wszystkie OFE mogą pobierać prowizję na poziomie nie wyższym niż trzy i pół procenta. Podsumowując, z tego jednoznacznie wynika, że warto dobrze zastanowić się, komu zostaną powierzone pieniądze.

[Total: 0    Average: 0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.