Trzy filary gwarancją dobrobytu emeryta

W czasach kiedy na jednego emeryta przypadało kilka osób pracujących i odprowadzających obowiązkowe składki ubezpieczenia społecznego, wypłaty świadczeń nie stanowiły żadnego problemu. Wpływy bowiem w całości pokrywały zapotrzebowanie na wypłaty więc każdy był pewny swojego przychodu. Od czasu jednak kiedy przyrost naturalny systematycznie zaczął spadać, kondycja ZUSu znacznie się pogorszyła, co w konsekwencji doprowadziło do wprowadzenia reformy emerytalnej w 1999 roku. Od tego czasu ZUS jest tylko jednym ze źródeł finansowania przyszłych emerytur, dwa pozostałe to Otwarte fundusze emerytalne, do których wpływa część składki z ZUS oraz dobrowolne ubezpieczenia i samodzielne gromadzenie oszczędności. Forma trzeciego filaru zależy tak naprawdę od każdego indywidualnie. Można podpisać umowę z jakimś towarzystwem ubezpieczeniowym w ramach funduszu emerytalnego i tam gromadzić swoje pieniądze. Jest to bardzo dobra forma oszczędzania ponieważ oprócz gwarancji otrzymywania świadczenia, otrzymuje się też ochronę na życie w razie śmierci, inwalidztwa czy choroby. Niektóre towarzystwa oprócz wypłaty kwoty świadczenia gwarantują ponadto opłacanie składek za klienta do końca umowy czy przez czas jego niezdolności do pracy. Fundusze emerytalne obracają powierzonymi pieniędzmi w celu osiągnięcia jak największego zysku dla siebie i dla klienta.

[Total: 0    Average: 0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.