Szykują się zmiany w zakładaniu spółek

Szykują się zmiany w zakładaniu spółek

Niedługo zmienią się sposoby zakładania nowych spółek, gdyż przygotowywany jest projekt ustawy zmieniający dotychczas funkcjonujące zasady. Obecnie istnieje możliwość założenia spółki z o. o. tylko w przypadku posiadania przez przedsiębiorcę kapitału początkowego w wysokości co najmniej 5 tys. złotych. Zgodnie z nowelizowanym projektem Ministerstwa Sprawiedliwości, który trafił właśnie pod osąd społeczeństwa, spółkę będzie można założyć już za złotówkę. Tym samym pokonana zostanie bariera uniemożliwiająca wielu osobom założenie własnej działalności gospodarczej. Nowy projekt zakłada także możliwość powstawania nowego rodzaju spółek – tzw. bezkapitałowych. Wspólnicy będą mogli w całkowicie samodzielny sposób ustalać wysokość kapitału i udziałów. Niestety, jest też pewna wada tego typu spółek. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, członkowie zarządu będą odpowiadać przed sądem, również majątkiem osobistym, który może zostać wykorzystany do wypłaty ewentualnych odszkodowań. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości ma wprowadzić także ułatwienia w zakładaniu działalności gospodarczej. Po wejściu w życie ustawy będzie możliwość zarejestrowania przez Internet nie tylko spółki z o.o., ale także jawnej czy komandytowej. Mniejsze będą opłaty za dokonanie tego typu rejestracji. Zmiany mają na celu ułatwienie osobom pragnącym założyć swoją działalność gospodarczą procedur związanych z rejestrowaniem popularnych rodzajów spółek.

You can leave a response, or trackback from your own site.