Spółki osobowe i ich rodzaje

Spółki osobowe i ich rodzaje

Spółki osobowe to spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-aukcyjne. Podstawą ich działania jest umowa zawarta przez osoby uczestniczące w spółce. Spółki osobowe muszą być utworzone przez co najmniej dwie osoby. Spółka jawna to osobowa spółka prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą i nie będąca inną spółką handlową. Spółka jawna ma ułomną osobowość prawną. Posiada swój majątek, który stanowią wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte w czasie jej istnienia. Spółka partnerska jest tworzona jest przez wspólników w celu wykonywania wolnego zawodu we własnej firmie. Partner nie odpowiada za zakres zobowiązań spółki powstały w związku z wykonywaniem zawodu przez pozostałych partnerów. Spółka partnerska jako jedyna z osobowych ma możliwość powołania zarządu. Spółka komandytowa jest spółką, w której wobec wierzycieli za jej zobowiązania co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń, (tak jak w spółce jawnej), a odpowiedzialność najmniej jednego wspólnika jest ograniczona do sumy komandytowej. Komandytariusz nie ma prawa do reprezentowania spółki. Spółka komandytowo-aukcyjna to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz) i co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki.

[Total: 1    Average: 5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.