Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu, z angielskiego CSR – Corporate Social Responsibility, to bardzo dynamicznie rozwijająca się gałąź, pozwalająca niektórym firmom podkreślić ich ekologiczny i społeczny charakter, co można doskonale wykorzystać w działaniach z zakresu Public Relations. CSR zaczyna się od odpowiednich relacji z pracownikami, to może być umożliwienie kobietom pogodzenia pracy i wychowywania małych dzieci poprzez elastyczność godzin pracy czy nawet – w przypadku dużych i bogatych korporacji – przygotowanie zakładowych żłobków czy przedszkoli, w których dzieci mogą spędzać czas, podczas gdy rodzice pracują. CSR obejmuje działania, związane ze społeczeństwem, w którym funkcjonuje, pomaga mu, czasem finansowo, a czasem poprzez działania – wspieranie działalności szkół, świetlic ale także poprzez zalesianie terenów czy zlecanie produkcji firmom, które angażują się w działania ekologiczne i z serii sprawiedliwego handlu. W takie działania warto także angażować pracowników, aby uczyć ich odpowiedzialności za działania firmy i swoje. To nie znaczy, że należy od razu zaangażować wszystkich pracowników np. w zbieranie żywności dla potrzebujących, ale to może być przygotowanie posiłków dla potrzebujących, ale także zbieranie odzieży czy pomoc wolontariacka. Może to być także działanie, mające na celu zapewnienie odpowiedniej ilości czasu pracownikom, aby mogli go spędzać z rodziną, w ramach procesu work-life balance.

[Total: 1    Average: 4/5]
You can leave a response, or trackback from your own site.