Składki emerytalne

Meritum otwartych funduszy emerytalnych polega na gromadzeniu środków pieniężnych pochodzących ze składek ubezpieczonych, a także adekwatne inwestowanie ich na rynku finansowym w celu osiągnięcia zysków, aby w rezultacie przeznaczyć na wypłatę emerytur dla członków funduszu, gdy już osiągną wiek emerytalny. Najważniejszy przedmiot aktywności funduszy stanowi komasacja środków finansowych w wyniku zbierania składek ubezpieczonych, następnie inwestowanie ich na finansowym rynku, co w przyszłości będzie przeznaczone na wypłatę emerytur dla członków funduszu. Z ustawy wynika, że osoba urodzona po 31 grudnia 1968 roku jest zobowiązana do przystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego. Naturalnie chodzi o osobę, która po raz pierwszy rozpoczyna pracę, co oznacza, że z tego tytułu podlega obligatoryjnemu bądź dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu. W tym przypadku chodzi również o tych, co odbywają płatny staż, pracują na umowę zlecenie albo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Pieniądze są wpłacane do OFE wyłącznie przez ZUS, czyli klient nie może sam nic wpłacić. ZUS co miesiąc przekazuje część wpływającej składki do otwartego funduszu emerytalnego na ubezpieczenie społeczne, która jest odprowadzana przez pracodawcę do ZUS. Od 1 maja 2011 roku ta składka wynosi 2,3 procenta.

[Total: 0    Average: 0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.