Różne rodzaje umów

Różne rodzaje umów

W momencie przyjęcia do pracy każdy ma założoną teczkę akt osobowych. Jest to bardzo ważny dokument, do którego nie mają dostępu osoby postronne. Akta są przechowywane, zgodnie z ustawą, przez pięćdziesiąt lat. Nawet w wypadku zamknięcia zakładu pracy, instytucji, w której pracujemy, nie mogą być zniszczone. Zostają przekazane do archiwum. Te dokument są dla nas bardzo ważne, np. w wypadku ubiegania się o rentę lub emeryturę. Dzielą się na trzy części. W pierwszej znajdują się wszystkie dokumenty, które składaliśmy podczas ubiegania się o pracę. W drugiej pracodawca ma obowiązek zgromadzić dokumenty o zmianie umowy o pracę, wszystkie dokumenty dotyczące awansu i tym podobne. W trzeciej są pisma dotyczące przebiegu pracy, czyli informacje o karach, nagrodach. Najistotniejszym dokumentem jest oczywiście umowa o pracę, gdyż to ona precyzuje, jaka będzie odpłatność za pracę, sprecyzowane miejsce i czas pracy i inne tego typu sprawy. Oczywiście umowa o pracę może być zawarta na czas próbny, wykonywania określonej pracy, określony i nieokreślony. Oczywiście najkorzystniejsza dla pracownika jest umowa zawarta na czas nieokreślony, gdyż ma on pewność pracy i nie musi się obawiać zwolnienia z dnia na dzień. A nawet, kiedy umowa zostaje rozwiązane, ma on zapewniony pewien okres ochronny. Może być też zawierana umowa zlecenie i umowa o dzieło.

[Total: 1    Average: 4/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.