Rodzaje umów dla pracowników

Rodzaje umów dla pracowników

Każdy pracownik, rozpoczynający współpracę z pracodawcą, powinien zawrzeć z pracodawcą umowę, rozstrzygającą różne kwestie zawodowe. Umowa może być zawarta ustnie, chociaż z reguły obie strony wolą zawierać umowę o pracę w postaci pisemnej. Do niedawna najczęściej zawierano umowy o pracę, zaczynając od umowy na okres próbny, kolejna umowa jest na czas określony, a trzecia umowa była zawierana na czas nieokreślony. Każda z tych umów miała zapisany na sztywno okres wypowiedzenia, który był jednocześnie zawarty w Kodeksie Pracy, przy czym najkrótszy okres wypowiedzenia był ustalony na tydzień, liczony od najbliższego poniedziałku bez względu na czas złożenia wypowiedzenia. Jednak umowa o pracę oznacza także deklarację różnego rodzaju zobowiązań finansowych, ponoszonych przez pracodawcę, a ich wyliczanie należy rozpocząć od składek na ZUS. Coraz częściej pracodawcy zatrudniają pracowników na umowy cywilno-prawne. Umowa zlecenie pozwala niejednokrotnie uniknąć konieczności płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne czy społeczne, dlatego najchętniej na takie umowy zatrudnia się studentów, a w przypadku pracowników, którzy nie mają opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne w inny sposób, koszty ponoszone przez pracodawcę i tak są niższe niż przypadku etatu. Z kolei umowa o dzieło pozwala na nieopłacanie składek ZUS, a dzięki przeniesieniu praw autorskich, dodatkowo brane są pod uwagę koszty uzyskania przychodu rzędu 20 lub nawet 50 %, co dodatkowo obniża wysokość podatku.

[Total: 1    Average: 3/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.