Rodzaje działalności gospodarczych

Rodzaje działalności gospodarczych

Działalność gospodarcza czy ogólnie firma może być prowadzona, zgodnie z polskim prawem, jako różnego rodzaju spółki, ale także – jednoosobowo. Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, to przedsiębiorca, który prowadzi własną firmę, przy czym może prowadzić działalność samodzielnie i nie zatrudniać żadnych pracowników – wówczas definiowany jest jako osoba samozatrudniona, może być także mikroprzedsiębiorstwem, zatrudniającym do 10 pracowników lub gdy jego roczny obrót nie przewyższył 2 milionów euro. Odpowiednio mały przedsiębiorca zatrudniał więcej niż 10 pracowników ale nie więcej niż 50, a jego obroty nie przekroczyły 10 milionów euro. Oprócz wymienionych rodzajów działalności, zdefiniowanych ogólnie jako sektor MŚP – małych i średnich przedsiębiorstw – można także prowadzić działalność jako spółkę dwóch lub większej ilości wspólników. Spółkę akcyjną powołują do życia wspólnicy, a rozpoczyna ona swoją działalność(nabywa osobowość prawną) w chwili wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Jej działalność reguluje Kodeks spółek handlowych. Jej majątek jest podzielony na akcje, będące w posiadaniu akcjonariuszy, przy czym akcje mogą być notowane na giełdzie papierów wartościowych. Na rynku działają także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe, spółki cywilne oraz spółki jawne.

[Total: 1    Average: 5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.