Przyjmowanie nowych pracowników

Przyjmowanie nowych pracowników

Każdy nowy pracownik zatrudniony w firmie powinien przejść pewien proces adaptacyjny, by prawidłowo funkcjonować w nowym środowisku i spełniać wyznaczone zadania. Osoby, które są za ten proces odpowiedzialne powinny przybliżyć nowemu pracownikowi zasady obowiązujące w firmie. W tym celu należy mu udostępnić wszelkie wewnętrzne regulaminy. Dodatkowo należy dokładnie wytłumaczyć, czego zarządzający oczekują, jakie efekty pracy są pożądane na danym stanowisku. Należy też przedstawić mu współpracowników i zadbać o jak najlepsze z nimi relacje. Dobrze, by na początku każdy nowoprzyjęty miał przydzielonego opiekuna, który wprowadzi go w wewnętrzne życie firmy i zapozna z podstawowymi procedurami, a także będzie czuwał przez pierwsze miesiące jego pracy. Na samym początku powinny być też przedstawione informacje na temat samej organizacji pracy, czyli godzin, w jakich się pracuje, przerw, nadgodzin, dni wolnych od pracy. W każdej umowie o pracę powinny być jasno i precyzyjnie określone zasady wynagrodzenia. Powinności i zadania pracownika jasno określa Kodeks Pracy. Pamiętać jednak należy, że każda firma ma swoje regulaminy, które obowiązują pracownika, pod warunkiem oczywiście, że są zgodne z prawem ogólnym. Już samo nawiązanie stosunku pracy określa precyzyjnie, jakie prawa i obowiązki stoją po obydwu stronach.

[Total: 1    Average: 5/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.