Praca na czas określony

Praca na czas określony

Przedsiębiorca ma możliwość zatrudniania pracowników na różnego rodzaju umowach, w zależności od potrzeb firmy. Rodzajem takiej umowy jest umowa na czas określony. Daje ona pracodawcy możliwość w miarę elastycznego zarządzania kadrą kierowniczą i kształtowania jej w zależności od zapotrzebowania w danym czasie. Zgodnie z tą umową, stosunek pracy ustaje po upływie dokładnie określonego terminu, zapisanego w umowie. Jeśli przedsiębiorca prawidłowo sporządzi umowę, tzn. zawrze w niej odpowiednie punkty, może ona zostać łatwo i bezproblemowo rozwiązana. Każdy rodzaj pracy może być wykonywany w ramach umowy na czas określony. Wynika to z przepisów prawa pracy. Istnieje możliwość zawarcia ustnej umowy, jednak nie jest to zalecane w przypadku ewentualnych roszczeń sądowych. Lepiej zawrzeć ją na piśmie, co daje podstawę do obrony w przypadku konfliktu na linii pracodawca-pracownik. Umowa na czas określony, jak sama nazwa wskazuje, zawierana jest na pewien, precyzyjnie wymieniony, termin. Może ona wygasnąć w zapisanym w umowie dniu lub np. wykonaniu zapisanego w niej zadania. Tego typu umowę pracodawcy zawierają często z pracownikami zastępującymi niedysponowanego pracownika. Po jego powrocie następuje więc wygaśnięcie umowy. Tego typu umowa nie powinna być zawierana na długi czas, gdyż pracodawca może narazić się wówczas na zarzut, że zawarł umowę bezterminową.

[Total: 1    Average: 5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.