Powinności naszego pracodawcy

Powinności naszego pracodawcy

Nie jest tak, że tylko pracownicy mają swoje obowiązki. Pracodawca ma też bardzo jasno określone, jakie powinności obowiązują go w stosunku do pracownika. Określa je Kodeks Pracy. Najważniejsze jest, by zatrudniać pracownika zgodnie z wymaganiami i kwalifikacjami. Jeśli np. na określonym stanowisku trzeba posiadać wyższe wykształcenie, to tylko takiego pracownika można zatrudnić. Każdy podejmujący pracę powinien być zapoznany z przepisami i zakresem obowiązków na danym stanowisku. Musi usłyszeć dokładną informację, jaki cel ma osiągnąć, czego się od niego oczekuje i wymaga. Przy zatrudnianiu nie może się kierować uprzedzeniami odnośnie rasy, religii, płci, wieku. Każdy kandydat na pracownika musi być traktowany w taki sam sposób. W praktyce bardzo różnie z tym bywa, ale przepisy prawne są dość jasne w tym zakresie. Pracownik ma również prawo do rozwoju osobistego, tym bardziej jeśli ten rozwój ma pozytywny wpływ na rozwój firmy. Można kierować pracownika na różnego typu kursy, albo takie kursy organizować na terenie firmy. Każdy nowozatrudniony, powinien przejść kurs BHP. Jest to obowiązek pracodawcy, który pracownika na taki kurs wysyła, a pracownik taki kurs ukończyć powinien. Trzeba też dbać o sprzęt, który został nam powierzony oraz nosić specjalną odzież ochronną, jeśli stanowisko pracy tego wymaga.

[Total: 1    Average: 3/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.