Polityka płacowa w prywatnych firmach

Polityka płacowa w prywatnych firmach

Wszyscy zatrudnieni w firmach z znacznym udziałem skarbu państwa albo i w firmach typowo państwowych, a więc w tak zwanej budżetówce, są generalnie zatrudnieni na umowy o pracę, co wiąże się automatycznie z szeregiem przywilejów, w tym opłacanymi wszelki składkami, urlopami płatnymi, tak zwanym dodatkiem za wysługę lat i innymi przywilejami, często zapisanymi w oddzielnych ustawach i ustaleniach. Jednak praca w firmach prywatnych, a takich miejsc pracy jest w Polsce zdecydowana większość, to niekoniecznie komfort pracy na umowę o prace. Często są to tylko umowy-zlecenia czy umowy o dzieło, a jeżeli jest to umowa o pracę, to często na czas określony, po czym umowa taka nie zostaje przedłużona i zmienia się w inny rodzaj umowy albo też stosunek pracy po prostu zostaje rozwiązany. Również w kwestii osiąganych zarobków sytuacja różnie kształtuje się w firmach prywatnych. Przy czym należy stwierdzić, że nie jest nigdzie powiedziane, że pracownicy zatrudnieni w prywatnych firmach zarabiają mniej niż ci opłacani bezpośrednio z budżetu państwa – w tej kwestii są bardzo różne rozwiązania, generalnie można powiedzieć, że nie ma żadnych zobowiązujących reguł. Są firmy prywatne, gdzie prawie wszyscy zarabiają tylko najniższą krajowa, są jednak i takie, gdzie z każdym rokiem doświadczeni pracownicy zarabiają coraz więcej, a dodatkowo otrzymują różnego rodzaju pozapłacowe gratyfikacje.

[Total: 1    Average: 4/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.