Podpisanie umowy o pracę

Podpisanie umowy o pracę

Pracownikiem jest każda osoba zatrudniona na umowę o pracę, powołanie (urzędnik państwowy), mianowanie (nauczyciel) lub wybór (posłowie, senatorowie). Podpisując umowę o pracę zobowiązujemy się do wykonywania pracy na określonym stanowisku na rzecz pracodawcy, a otrzymujemy za to wynagrodzenie. Umowa o pracę może być zawarta jedynie w formie pisemnej i opatrzona stosownymi podpisami i pieczęciami. Na pewno w takiej umowie musi być zapisany rodzaj wykonywanej pracy, jej wymiar oraz wynagrodzenie jakie za to otrzymamy. Taka umowa powinna być zawarta z każdym pracownikiem w ciągu tygodnia, w dwóch, tak samo brzmiących, egzemplarzach. Jeden egzemplarz wędruje do pracownika i powinien być przez niego starannie przechowywany, drugi natomiast jest w aktach personalnych, które każdy legalnie zatrudniony powinien posiadać. Za prowadzenie akt personalnych odpowiedzialny jest pracodawca. Nawet w przypadku, kiedy zakład pracy przestanie funkcjonować, akta osobowe powinny trafić do archiwum państwowego, gdzie są przechowywane przez pięćdziesiąt lat. W przypadku starania się o rentę albo emeryturę dzięki aktom osobowym będziemy mieli udokumentowany czas i przebieg pracy. Każdy pracownik może być zatrudniony na początku na okres określony. Taka umowa może być zawarta dwukrotnie. Zgodnie z obowiązującym prawem za trzecim razem już automatycznie przekształca się w umowę na czas nieokreślony.

[Total: 1    Average: 3/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.