Podaż i jego czynniki

Podaż i jego czynniki

Podaż to ilość produktów i usług, jaką producenci oferują do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie. Wielkość podaży jest uzależniona od ceny. Im jest ona wyższa, tym więcej producentów jest gotowych do dostarczania większej ilości danego dobra na rynek. Dążenia producentów do zwiększenia produkcji, a przy tym samym sprzedaży, są ograniczane dostępnością czynników wytwórczych takich jak: pracownicy, surowce wykorzystywane w procesie produkcji, liczba maszyn i urządzeń. Czynniki te są barierami szybkiego wzrostu produkcji. Ciekawym przykładem jest pewna firma samochodowa, która chciała mieć większe zyski i żądała od zatrudnionych osób, aby pracowały również w soboty, co koligowało z ich planami i w konsekwencji spowodowało protest związków zawodowych wraz z przerwaniem produkcji. Prawo podaży mówi, że gdy wszystkie czynniki wpływające na podaż, na przykład ceny czynników wytwórczych, pozostaną na tym samym poziomie, to więcej towarów będzie oferowanych po cenie wyższej, niż po cenie niższej. Na rynku wraz ze wzrostem ceny, wzrasta wielkość podaży, z czego wynika, że cena wyznacza jej rozmiar. Spadek podaży bywa warunkowany: wzrostem cen czynników produkcji, brakiem nowych technologii, spadkiem liczby producentów, niekorzystnymi zmianami cen innych dóbr, wzrostem podatków, cofnięciem dotacji, przewidywaniem spadku ceny w przyszłości. Wzrost podaży jest najczęściej spowodowany: spadkiem cen czynników produkcji, dostępem do nowych technologii, wzrostem liczby producentów, korzystnymi zmianami cen innych dóbr, obniżeniem podatków, przyznaniem dotacji, oczekiwaniem wzrostu ceny w przyszłości.

[Total: 1    Average: 3/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.