Własna działalność gospodarcza – z czym trzeba się liczyć

Własna działalność gospodarcza – z czym trzeba się liczyć

Obecnie modne stało się zachęcanie ludzi, szczególnie młodych, tuż po studiach, do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jak radośnie informują różnego rodzaju poradniki, dzięki tego typu pracy będzie się miało większą możliwość samorealizacji oraz niezależnego podejmowania decyzji, a dodatkową zaletą jest elastyczny czas pracy. Jednak ilość przeszkód, które każdego dnia musi pokonywać polski przedsiębiorca, może zniechęcić nawet najbardziej wytrwałe i zaangażowane osoby. Zmorą nie jest samo założenie działalności gospodarczej. Procedura ta jest na tyle prosta, że nie zajmuje wiele czasu. Gorzej jest już po zarejestrowaniu firmy. Wszechobecna biurokracja, czasem dochodząca do granic absurdu, może źle wpłynąć na osoby niemające wystarczającego samozaparcia, siły przebicia, dobrej woli, cierpliwości i wolnego czasu. Przedsiębiorcę może także przygnieść wysokość ZUS-owskich składek. Są one na tyle wysokie, że wykończyły niejedną firmę. Często powtarzanym argumentem za zakładaniem własnej firmy jest nienormowany czas procy. W praktyce oznacza to jednak pracę ponad przeciętny wymiar godzin. By firma dobrze funkcjonowała, właściciel musi być całkowicie zaangażowany w jej prowadzenie. Założenie własnej działalności gospodarczej wiąże się więc z wieloma konsekwencjami, które nie zawsze będą przyjemne, dlatego warto dobrze rozważyć tę decyzję.

Zarobki w Polsce a w innych krajach UE

Zarobki w Polsce a w innych krajach UE

Od czasu rozpoczęcia przemian ustrojowych i gospodarczych na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX stulecia, zapoczątkowanych reformą Balcerowicza, w naszym kraju zmieniło się bardzo wiele, praktycznie w każdej dziedzinie życia. Od sklepów z pustymi półkami, szalejącej inflacji, dochodzącej do kilkudziesięciu procent miesięcznie i niewymienialności złotego doszliśmy do poziomu życia kraju o średniej zamożności na świecie, z znakomicie zapełnionymi półkami sklepowymi i wzrostem gospodarczym na poziomie, jaki mogą nam pozazdrościć praktycznie wszystkie kraje europejskie. Jak w tym wszystkim kształtują się zarobki w naszym kraju, ile ludzie zarabiają i jak to nas kształtuje pośród innych krajów Unii Europejskiej? Jeśli liczyć poziom zarobków, można odnieść się najlepiej do dwóch wskaźników – najniższej płacy oraz średniego wynagrodzenia, które jest publikowane co kwartał, na podstawie płacy w pięciu podstawowych działach gospodarki. Tak więc w kwestii najniższego wynagrodzenia nie jest jeszcze tak źle, bo w ciągu ostatnich lat podoganialiśmy niektóre kraje, pogrążone w kryzysie, gdzie najniższe wynagrodzenie nie tylko nie ulegało podwyżkom, lecz było nawet obniżane. Jednak w kwestii średniego wynagrodzenia mamy jeszcze wiele do zrobienia, przynajmniej w stosunku do państw tak zwanej Starej Unii – nasze płace w tym zakresie dopiero zaczynają stopniowo doganiać pace najbiedniejszych krajów, jak na przykład Portugalii. Do innych krajów Unii mamy jeszcze daleko – przykładowo: w Polsce średnia płaca wynosi około 900 euro, a na przykład w Niemczech wynosi ponad 2350, nie mówiąc już o krajach skandynawskich.

Kryzys – powodem niechęci do zatrudniania na etat

Kryzys – powodem niechęci do zatrudniania na etat

Jednym z bardziej niekorzystnych zjawisk we współczesnych społeczeństwach, nie tylko ekonomicznie, ale również społecznie, jest duże bezrobocie. Dlatego też zarówno rządy poszczególnych państw, jak też instytucje pozarządowe starają się podejmować działania zmierzające do ograniczenia tego skrajnie niekorzystnego zjawiska. Szczególnie niebezpieczny okres w tym zakresie trwa od kilku lat, kiedy Europa jest w dołku, panuje kryzys lub przynajmniej spowolnienie gospodarcze, co możemy zaobserwować w naszym kraju. Ostatnio wzrost bezrobocia również odnotowujemy u nas, chociaż nie jest on jeszcze tak skrajnie wysoki jak w dotkniętych najbardziej kryzysem krajach południa, jak Hiszpania czy Grecja. W czasie kryzysu przedsiębiorstwa bardzo niechętnie zatrudniają pracowników na tak zwany etat, czyli pełnoprawną umowę o pracę. Przedsiębiorcy tłumaczą to niepewna sytuacja gospodarcza, spadkiem zamówień, zwłaszcza zagranicznych kontrahentów, a więc mówią wprost o konieczności bardziej elastycznych form zatrudnienia pracowników, a więc na umowę – zlecenie czy umowę o dzieło. To faktycznie pozwala na dokładne odmierzenie danej pracy, dobranej do powstającej akurat potrzebie u pracodawcy wytworzenia określonej dawki dóbr czy usług. Jednak taka praktyka przedsiębiorców bardzo bulwersuje przedstawicieli związków zawodowych, którzy takie umowy nazywają śmieciowymi i domagają się niezmiennie od rządu zlikwidowania w ogóle tego rodzaju umów.

Przy poszukiwaniu pracy skorzystaj z pomocy profesjonalistów

Przy poszukiwaniu pracy skorzystaj z pomocy profesjonalistów

Dla osób poszukujących pracy nie brakuje wszelkiego rodzaju poradników, mówiących jak krok po kroku poszukiwać pracy. Jedni mają w tym względzie spore doświadczeni, gdyż często zmieniają pracę. Niektórzy jednak nie mają żadnego pojęcia o tym jak szukać pracy. Do tych osób zaliczają się głównie bardzo młode osoby. Dlatego aby dowiedzieć się jak i gdzie szukać pracy , warto poszperać w Internecie i znaleźć dobry poradnik. Warto też skorzystać z usług ekspertów w urzędach pracy. Podpowiedzą oraz nauczą jak profesjonalnie stworzyć dobre cv, jak napisać skuteczny list motywacyjny. Poszukiwanie pracy nie jest łatwe. Znalezienie ciekawych ofert, stworzenie dobrego cv, napisanie listu motywacyjnego, a potem ewentualna rozmowa kwalifikacyjna. Pracy i steru jest sporo, a nie każdy z takimi wymagającymi zajęciami daje sobie radę. Aby temu sprostać i znaleźć jak najszybciej pracę, Read more »

Dobra kadrowa – sukces firmy

Dobra kadrowa – sukces firmy

Każda firma, przedsiębiorstwo to nie tylko hale, biura, maszyny czy urządzenia – to również ludzie, którzy tam pracują i tworzą określone produkty. Dlatego też prowadząc firmę nieodzowne jest dobranie sobie odpowiednich współpracowników, ludzi, którzy będą kreować rzeczywistość i wypracowywać określone, wymierne zyski dla firmy. W tym momencie wyłania się postać specjalisty jakże ważnego w każdym przedsiębiorstwie, a więc osoby, która będzie zajmowała się doborem kadr w naszej firmie – taka osoba to kadrowa lub kadrowy, jeżeli zajmuje się tym mężczyzna. Dawniej w firmach w ogromnej większości państwowych zatrudnianie nowych pracowników odbywało się niekoniecznie na zasadzie fachowości czy przydatności dla firmy, bardziej były preferowane przy zatrudnianiu koligacje czy znajomości. Obecnie jednak w sytuacji, gdy 70 procent wszystkich zatrudnionych pracuje w firmach prywatnych, dobór pracowników odbywa się wyłącznie na zasadzie fachowości i rzeczywistej przydatności takiego pracownika dla firmy, bo przecież żaden pracodawca nie będzie dopłacał z własnej kieszeni do pracownika, który pracuje nieefektywnie i nie generuje dla firmy zysku na określonym, pożądanym poziomie. Tak więc odpowiednia osoba zajmująca się kadrami gwarantuje znalezienie i zatrudnienie pracowników o odpowiednim poziomie wiedzy, doświadczenia, chętnych do wykazania się wielkim zaangażowaniem w danej firmie.