Oszczędzać by zaoszczędzić sobie kłopotu na emeryturze

Reforma, który zmieniła cały nasz system emerytalny w 1999 roku wprowadzona została dlatego, że ówczesny stan finansów państwa nie pozwalał już na bazowanie na takich samych założeniach na jakich funkcjonowano od czasów Bismarcka z XIX wieku. Na jednego emeryta nie przypadało już 5 czy 6 pracujących osób a zaledwie dwie lub jedna. Niski przyrost naturalny oraz inne zawirowania na rynku finansowym, doprowadziły do tego, że zasady systemu emerytalnego musiały przejść generalną reformę. Mało dzieci to w konsekwencji też mało pracujących, więc naturalne są też dużo mniejsze wpływy do budżetu państwa i na bieżącą wypłatę świadczeń. I właśnie w związku ze spadkiem przyrostu naturalnego podjęto decyzję o reformie. Od ponad 12 lat nowy system zakłada więc, że przyszła emerytura każdego Polaka nie będzie wypłacana w całości z kwot wpłaconych do Zakładu ubezpieczeń społecznych. Jej wysokość będzie też zależna od Otwartych Funduszy emerytalnych oraz ilości zaoszczędzonych środków przez każdego indywidualnie. Do oszczędzania indywidualnego służą między innym oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe fundusze emerytalne, mają one za cel nie tylko gromadzenie pieniędzy na godne życie po przejściu na emeryturę, ale często zapewniają też ochronę na życie, na wypadek śmierci, wypadku czy inwalidztwa.

[Total: 0    Average: 0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.