Ofe – otwarty fundusz emerytalny

Skrót OFE oznacza otwarty fundusz emerytalny, czyli inaczej drugi filar. Jego głównym celem jest gromadzenie środków finansowych na przyszłą emeryturę osób urodzonych po 31 grudnia 1968 roku, które mają obowiązek przystąpienia do funduszu emerytalnego. Meritum otwartych funduszy emerytalnych polega na pomnażaniu na bieżąco gromadzonych środków pieniężnych poprzez inwestowanie. Powszechnie wiadomo, że co miesiąc od wypłaty zostają pobrane składki. To znaczy, że w ten sposób ZUS co miesiąc zgarnia 19,52 procent wynagrodzenia brutto. Początkowo po podzieleniu tej składki ZUS przekazywał 7,3 procent dalej do otwartego funduszu emerytalnego wybranego przez klienta. Obecnie, czyli od 1 maja 2011 roku składka uległa zmianie i wynosi 2,3 procenta. W OFE wynagrodzenia trafia na indywidualny rachunek, gdzie te pieniądze są inwestowane przez fundusze emerytalne. To trochę tak, jak gdyby przez trzydzieści pięć lat pracy posiadać indywidualne konto w banku, na które systematycznie wpływają nowe środki pieniężne. Warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku śmierci nie tylko przed, ale i po przejściu na emeryturę środki z tego prywatnego konta można dziedziczyć. To dotyczy osób, które są podane w trakcie podpisywania umowy przystąpienia do OFE. Natomiast w przypadku ZUS coś takiego w ogóle nie występuje.

[Total: 0    Average: 0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.