Nauczanie nowoczesnego fryzjerstwa

Nauczanie nowoczesnego fryzjerstwa

Niechęć do zatrudniania ludzi młodych stanowiąca obecnie globalny problem w Polsce, wynika z tego, że młodzi ludzie chociaż mają wiedzę, nie posiadają wystarczających umiejętności do wykonywania określonej pracy. Problemem jest tu brak doświadczenia zawodowego. Dla pracodawcy podstawą przy wyborze pracownika są jego kwalifikacje, czyli wiedza, umiejętności i praktyka. Jest to szczególnie istotne w sektorze usług, gdzie wzrasta popyt na wykwalifikowaną kadrę. Sektor ten zajmuje niezwykle wysoką pozycję na rynkach pracy w krajach wysokorozwiniętych, statystycznie od 70% do 84%. W Polsce obejmuje on dopiero około 45%stanowisk , z czego fryzjerstwo i kosmetyka wynoszą do 4 do 6%. Zgodnie z obecną tendencją rozwoju rynku pracy, w perspektywie najbliższych 10 lat, w sektorze usług osobistych nastąpi znaczny wzrost zapotrzebowania na pracowników z wykształceniem na poziomie technika usług. Ponadto moda na fryzjerstwo i kosmetykę, pogoń za innowacyjnością w przemyśle fryzjersko-kosmetycznym, wzrost świadomości klientów dzięki dostępności do informacji, przyczyniły się do konieczności podniesienia jakości edukacji zawodowej. Nauczanie w szkołach o profilu fryzjerskim i/ lub kosmetycznym może ulec zmianie z systemu kierunkowego na kwalifikacyjny. Możliwość pracy w zawodzie będzie wymagała w poszczególnych kluczowych kwalifikacjach zawodowych stosownego egzaminu potwierdzającego przygotowanie osoby do wykonywania czynności zawodowych z określonej specjalizacji.

[Total: 1    Average: 5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.