Mieszany system emerytalny

Funkcjonujący od 1999 roku w naszym państwie system emerytalny jest systemem mieszanym, to znaczy łączy w sobie zasady systemu kapitałowego i pokoleniowego. System pokoleniowy zakładał, że świadczenia wypłacane obecnym emerytom pochodzą z wpływów od osób obecnie pracujących i przepływają one niemal z rąk do rąk. Taki system miał racje bytu, kiedy na jednego emeryta przypadało 5 czy 6 osób pracujących. Jednak od czasu kiedy przyrost naturalny znacznie zmalał a w konsekwencji było mniej lub tyle samo osób w wieku emerytalnym jak osób pracujących, środki z wpływów stały się niewystarczające. Dlatego dołączono do systemu pokoleniowego system kapitałowy, na którym opiera się drugi i trzeci filar przyszłej emerytury. Drugi filar, tak samo jak ZUS, jest obowiązkowy i są to Otwarte Fundusze emerytalne, czyli prywatne instytucje finansowe. Każdy kto przystąpił do takiego funduszu ma tam swoje konto, na które wpływa część składki płaconej do ZUSu. Środki te są inwestowane przez specjalistów w papiery wartościowe, obligacje, akcje czy inne instrumenty finansowe. Uzyskane w ten sposób zyski będą również stanowiły część wypłacanej emerytury. Trzeci filar jest zupełnie dobrowolny, choć żeby utrzymać na starość godny poziom życia powinien stać się obowiązkowym niemal dla każdego, a przede wszystkim dla osób nie osiągających wysokich dochodów z tytułu wykonywanej pracy.

[Total: 0    Average: 0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.