Kiedy wzrośnie płaca minimalna w Polsce

Kiedy wzrośnie płaca minimalna w Polsce

Płaca minimalna to określone wynagrodzenie, liczone w wymiarze brutto, które w naszym kraju obowiązuje wszystkich pracodawców, którzy zatrudniają na pełen etat osoby na umowę o pracę. Obecnie płaca minimalna wynosi w naszym kraju 1500 złotych, od dnia 1 stycznia 2013 roku wzrośnie o niecałe 100 złotych, więc osiągnie pułap 1600 złotych brutto. Każdego roku trwają intensywne rozmowy w tak zwanej komisji trójstronnej, gdzie partnerami są – stroną społeczną, w tym związki zawodowe, organizacje pracodawców polskich oraz strona rządowa. Wysokość minimalnej płacy od niedawna jest regulowana ustawą, chyba że w komisji trójstronnej zostaną osiągnięte porozumienia w kwestii wyższego pułapu pacy minimalnej. Jeśli nie, wtedy płaca ustalana jest właśnie na podstawie między innymi wskaźnika inflacji oraz wzrostu gospodarczego. Każdego roku, jeśli biorąc pod uwagę ostatnie lata, w komisji trójstronnej stanowisko związków zawodowych oraz przedstawicieli pracodawców są różne: związkowcy głoszą, że płaca minimalna ma za niski poziom, gdyż za takie pieniądze trudno jest przeżyć, natomiast pracodawcy domagają się nie podwyższania płacy minimalnej w takim stopniu, twierdząc, że koszty pracy w Polsce są na tyle wysokie, że podwyższanie minimalnej płacy zmusi przedsiębiorców do zwalniania pracowników – redukcji zatrudnienia.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.