Jakie potrącenia z płacy pracownika

Jakie potrącenia z płacy pracownika

Pracownik, który ma zawartą umowę o pracę, zobowiązuje się wykonywać powierzone mu obowiązki solidnie, z pełnym zaangażowaniem, służąc pracodawcy swoją wiedzą i wykonując taką pracę w określonym w umowie wymiarze godzinowym. Z kolei pracodawca zobowiązuje się wypłacać pracownikowi określone wynagrodzenie. Są jednak sytuacje, kiedy pracodawca może potrącać z wynagrodzenia określone kwoty, oczywiście wbrew woli swojego pracownika. Dzieje się tak, kiedy do pracodawcy wpłynie od komornika wniosek o zajęcie wynagrodzenia w określonym wymiarze, taki wniosek poparty jest odpowiednim wyrokiem sądu, zaopatrzonym w klauzule wykonalności. Jeśli wyrok dotyczy zasądzonych alimentów, pracodawca, zgodnie z wytycznymi komornika, może zatrzymać do 50 procent netto wynagrodzenia pracownika, jednak po danym zajęciu nie może pozostać pracownikowi kwota mniejsza niż określone minimum, które zmienia się co kwartał. Jeśli natomiast pracownik brał na przykład kredyt i nie spłaca go, a bank uzyskał klauzulę wykonalności, komornik może zażądać zatrzymania i odprowadzenia przez pracodawcę na wskazane konto komornika do 25 procent wynagrodzenia takiego pracownika. Pracodawca nie może dokonywać potrąceń na przykład za zniszczony przez pracownika sprzęt czy materiały, chyba że zawarta umowa o prace zawiera odpowiednie klauzule dotyczące tego właśnie postępowania.

[Total: 1    Average: 5/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.