Jak odbywa się losowanie do funduszu emerytalnego

Otwarty Fundusz Emerytalny to podstawa drugiego filaru systemu emerytalnego. Fundusz ten ma za zadanie nie tylko przechowywać ale i bezpiecznie pomnażać złożone w nim środki. Wszyscy urodzeni po 31 grudnia 1968 roku i którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu zobowiązani są do wyboru otartego funduszu emerytalnego. Warto to zrobić samodzielnie, żeby choć w ten sposób mieć wpływ na swoją przyszłą emeryturę. Na wybór funduszu ma się siedem dni od momentu rozpoczęcia pracy zawodowej a dokładnie to od momentu powstania obowiązku ubezpieczenia. Jeśli nie wybierze się funduszu samodzielnie to zostanie on wylosowany prze Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Losowania odbywają się dwa razy do roku – pod koniec stycznia i pod koniec lipca. Zanim odbędzie się losowanie do osoby ubezpieczonej wysyłane jest pismo, w którym wzywa się go do zawarcia umowy z OFE wyznaczając na to stosowny termin. W samym losowaniu bierze się pod uwagę te fundusze, które uzyskały stopy zwrotu wyższe niż określony przez Komisję Nadzoru Finansowego parametr. Do każdego z nich losuje się tę samą liczbę osób ubezpieczonych. Po losowaniu ZUS wysyła informację o jego wyniku oraz o warunkach członkowstwa w danym funduszu. Jak bardzo lubiłoby się ryzyko – naprawdę nie warto czekać na losowanie, warto samemu wybrać swój otarty fundusz emerytalny.

[Total: 0    Average: 0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.