Inspiracja

Do Polski przyjechał przewodniczący Światowej Federacji Pracodawców i Pracowników. Ta największa grupa, zrzeszająca wszystkie wiodące instytucje i organizacje zajmujące się sprawami ogólnie związanymi z pracą, ma znaczenie o zasięgu ogólnoświatowym. O jej uznaniu i reputacji może świadczyć fakt, iż eksperci z tej grupy doradzają piętnastu premierom i sześciu prezydentom w Azji i Europie. Celem wizyty tego ważnego gościa, jest chęć nawiązania współpracy z polskimi władzami, w zakresie lepszego poznania polskiej reformy emerytalnej sprzed dwunastu lat. Wprowadziliśmy wtedy w życie otwarte fundusze emerytalne, które mają operować naszymi pieniędzmi, jakie odkładamy na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne. Według założeń w przyszłości system ten ma być w pełni niezależny finansowo od pieniędzy państwowych, dzięki czemu zmniejszą się wydatki z centralnego budżetu na ten cel. Właśnie to założenie zainteresowało Federację. Obecnie doradza zmiany emerytalne w sześciu krajach i według obserwacji, największą bolączką rządów we wprowadzeniu zmian w życie, jest powiedzenie ludziom prawdy w oczy, ile się dopłaca do emerytur z budżetu i czy na to kraj stać. Żaden polityk nie powie tego głośno, że potrzebne są albo cięcia albo zmiany naliczania składek emerytalnych. Jeśli polski model spełniłby się w pełni, to można byłoby powiedzieć, że zmiany w emeryturach zmierzają do tego, że wysokości świadczeń się zwiększą, jednocześnie przy zmniejszeniu dotacji z budżetu państwowego. Obserwacja naszego programu pozwoli na ocenienie go przez fachowców światowej klasy.

[Total: 0    Average: 0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.