Gwarancja de mninimis dla firm

Gwarancja de mninimis dla firm

Rząd przygotował projekt programu zakładającego udzielanie gwarancji de minimis firmom przy zaciąganiu kredytów na prowadzenie działalności gospodarczej. Dzięki tego typu pomocy przedsiębiorstwo ubiegające się o kredyt będzie miało do niego ułatwiony dostęp. Banki chętniej zgodzą się na kredytowanie działalności poświadczone państwową gwarancją, gdyż będą miały pewność, że należność zostanie wypłacona nawet w przypadku bankructwa firmy. Gwarantem bezpieczeństwa jest Skarb Państwa. Pośredniczyć przy tego typu kredytach ma Bank Gospodarstwa Krajowego. Same kredyty będą zaciągane w komercyjnych placówkach. Tego typu gwarancja jest bardzo opłacalna dla banku, gdyż zyskuje on godnego zaufania klienta, któremu może udzielić pożyczki na dobrych zasadach. Kredyt z pomocą państwową może opiewać na kwotę do 200 000 euro. Inne zasady są w przypadku firm z branży transportu drogowego. W tym przypadku wysokość zobowiązania finansowego musi mieścić się w granicach 100 000 euro. Taka pomoc sprawia, że firma pragnąca rozwijać swoją działalność, inwestować, zatrudniać nowych pracowników, otrzymuje bezpieczną i szybką pomoc finansową w postaci kredytu udzielonego na dobrych zasadach. Jest to program opłacalny zarówno z punku widzenia średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw, do których jest skierowany, jak i banków udzielających kredytów.

You can leave a response, or trackback from your own site.