Fundusze trzy filary

Obecnie system emerytalny składa się z trzech filarów, z czego jedynie trzeci jest dobrowolny, dwa pozostałe stanowią konieczność. Innymi słowami – nie mamy na to żadnego wpływu. Drugi filar dotyczy tak zwanych otwartych funduszy emerytalnych, czyli OFE, których działalność polega na gromadzeniu oraz inwestowaniu środków pieniężnych członków OFE. I gdy członkowie funduszu osiągną wiek emerytalny owe środki zostaną przeznaczone na wypłatę. Natomiast środki kapitałowe docierają do OFE poprzez ZUS w formie części składek na emerytalne ubezpieczenia – z tego fundusze emerytalne otrzymują 2,3 procenta podstawy wymiaru składki na społeczne ubezpieczenie. Otwarty fundusz emerytalny stanowi osobę prawną, która posiada wyodrębnioną masę majątkową w odniesieniu do instytucji nią zarządzającej, zatem powszechnego towarzystwa emerytalnego. Chodzi o to, że powszechne towarzystwa emerytalne zarządzające OFE nie mają prawa przeznaczać środków zakumulowanych w OFE w celu pokrycia swoich inwestycji bądź kosztów. Za najważniejszy cel działalności funduszy zalicza się skomasowanie środków pieniężnych, które pochodzą ze składek ubezpieczonych oraz inwestowanie ich odpowiednio na rynku finansowym. Następnie zostaną przeznaczone na wypłatę emerytur dla członków OFE po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego.

[Total: 0    Average: 0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.