Formy i klasyfikacje przedsiębiorstw

Formy i klasyfikacje przedsiębiorstw

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przedsiębiorcy określają formę prawno – organizacyjną swojej przyszłej firmy oraz planują rodzaj działalności i rozmiar przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa różnią się: rodzajem prowadzonej działalności, wielkością, formą własności, posiadaniem osobowości prawnej i formą prawno – organizacyjną. Ze względu na wielkość przedsiębiorstwa dzielimy na: mikroprzedsiębiorstwa, małe, średnie i duże. Podział ten jest dokonywany ze względu na liczbę pracowników, roczną wartość przychodów i wartość majątku firmy. Mikroprzedsiębiorstwa mają do 10 pracowników, a duże zatrudniają co najmniej 250 osób. W gospodarce rynkowej dominują najmniejsze firmy. Ze względu na formę własności mamy przedsiębiorstwa prywatne, których właścicielami są konkretne osoby oraz przedsiębiorstwa państwowe, których właścicielami są naczelne lub terenowe organy administracji publicznej. Obecnie w wyniku prywatyzacji zmniejsza się ilość tych drugich. Istnieją też takie przedsiębiorstwa będące częściowo własnością państwa, a częściowo prywatnych osób. Ze względu na osobowość prawną dzielimy je na te, które mają osobowość prawną i te, które jej nie posiadają. Osobowość prawną posiadają przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki kapitałowe.

[Total: 1    Average: 3/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.