Finansowanie działalności biznesowej

Finansowanie działalności biznesowej

W idealnej sytuacji każda firma ma na tyle wysokie przychody, że jest w stanie z nich sfinansować kolejne projekty, rozwój produktów czy usług oraz zapewnić wzrost wynagrodzeń. Jednak w czasie spowolnienia gospodarczego coraz trudniej o zyski na tyle znaczące, aby móc z nich dodatkowo sfinansować rozwój działalności firmy. Dlatego warto rozejrzeć się po rynku i zapoznać z możliwościami finansowania działalności z różnych źródeł. Najprostszym rozwiązaniem jest zwrócenie się o kredyt do banku, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza, a jedyne, co dodatkowo należy złożyć razem z wnioskiem kredytowym, jest biznesplan. Jednak w takiej sytuacji bank może oczekiwać dodatkowych zabezpieczeń kredytu. Wychodząc naprzeciw takim oczekiwaniom od niedawna można się starać o kredyt, w którym pomoc de minimis gwarantuje BGK, pośredniczący w uzyskaniu zabezpieczenia od państwa. Niektóre projekty mogą być finansowane bezpośrednio z funduszy unijnych, dlatego warto śledzić konkursy, organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, aby w odpowiednim czasie złożyć wniosek o dofinansowanie i oczekiwać na jego pozytywne rozpatrzenie. Także Anioły Biznesu są zainteresowane finansowaniem nowych branż czy wspieraniem finansowym firm, które mają w sobie duży potencjał i chcą się rozwijać.

[Total: 1    Average: 5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.