Emerytura drażliwym tematem

Problemy emerytalne od wielu lat należą do jednych z najbardziej emocjonujących tematów, jakie poruszane są nie tylko podczas dyskusji publicznych ale również prywatnych rozmów. Niemal zawsze wykorzystuje się je do debat wyborczych. A tak naprawdę szarego Kowalskiego interesuje tylko to, by na emeryturze mógł spokojnie korzystać z życia i swoich pieniędzy, bez konieczności decydowania o tym czy w pierwszej kolejności trzeba zapłacić rachunek za prąd czy receptę na leki. Wiele osób z dużą obawą myśli o przyszłości, zatem by być o nią spokojnym, ważna jest świadomość tego co czeka każdego z nas. Od 1999 roku system emerytalny w Polsce przewiduje finansowanie wypłat emerytów ze środków Zakładu Ubezpieczeń społecznych, który jest pierwszym filarem, Otwartych funduszy emerytalnych, które tak samo jak ZUS są obowiązkowe i stanowią drugi filar. Trzecim natomiast są wchodzące w skład trzeciego filaru dobrowolne ubezpieczenia i każda forma oszczędzania pieniędzy we własnym zakresie. W ramach dobrowolnych zabezpieczeń można czynić oszczędności w banku, papiery wartościowe, lokaty w jednostki funduszy inwestycyjnych, czy nawet nieruchomości. Interesującym rozwiązaniem są między innymi oferowane przez instytucje finansowe, fundusze emerytalne, których celem jest, jak sama nazwa wskazuje, gromadzenie środków na zabezpieczenie przyszłości.

[Total: 0    Average: 0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.