Dlaczego aż trzy filary?

Reforma emerytalna, która przeprowadzona została w naszym państwie w 1999 roku podzieliła nasze źródła finansowania przyszłej emerytury na trzy filary. Dotychczas takie świadczenia wypłacał wyłącznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który nadal jest jednym z filarów. Z resztą nadal wypłaca świadczenia już przyznane przed reformą. Dołączono do niego Otwarte Fundusze Emerytalne, które stanowią drugie ogniwo i jak pierwsze, są obowiązkowe. Ostatnim filarem jest dobrowolne ubezpieczenie emerytalne, o które zadbać musi każdy samodzielnie. Jeśli pominie się trzeci segment, może okazać się, że emerytura, która będzie zasilać portfel na starość będzie stanowiła tylko około połowy wcześniejszych wpływów z tytułu wykonywanej pracy. Według wyliczeń bowiem, dwa pierwsze filary będą w stanie pokryć między 30 a 60% średniego wynagrodzenia z lat pracy. Pozostała część nazwana została luką kapitałową, która, jeśli samodzielnie się nie wypełni, pozostanie pusta. Po prostu o tę lukę będzie niższa emerytura. Zatem zamiast cieszyć się i odpoczywać po latach ciężkiej pracy, być może przyjdzie na starość liczyć każdy grosz w portfelu. Dlatego warto zatroszczyć się o swoją przyszłość, gdyż tylko wszystkie trzy filary gwarantują przyszłe świadczenie na poziomie, do którego przywykło się przez wiele lat.

[Total: 0    Average: 0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.