Comiesięczne obowiązki pracodawców

Comiesięczne obowiązki pracodawców

Cykl pracy pracodawców jest mierzony konkretnymi datami, których w każdym miesiącu nie można absolutnie przekroczyć. Pierwsza sprawa, która jest zawsze kluczowa, to data wypłacania pensji pracownikom – oprócz tego, że pensja jest wypłacana z dołu, po przepracowanym miesiącu, to na wstępie pracodawca ustala, czy będzie wypłacać pracownikom pensje do końca miesiąca, czy może na początku kolejnego miesiąca, przy czym nie może to być później niż do 10 dnia kolejnego miesiąca. Równie istotne jest przestrzeganie terminów płatności podatków oraz zobowiązań względem ZUS. Do 20 kolejnego miesiąca należy zapłacić podatek dochodowy. Z kolei zobowiązania małych firm względem ZUS należy uiszczać do 10 kolejnego miesiąca, przy czym należy pamiętać o tym, że rozliczenia za pracowników, którzy korzystali ze zwolnień czy świadczeń wypłacanych przez ZUS, mają inne terminy na rozliczenia. Warto także pamiętać o terminowym regulowaniu wszystkich rachunków, bowiem za ich nieterminową opłatę można się spodziewać noty odsetkowej i wezwania do zapłacenia karnych odsetek. Przedsiębiorca także powinien mieć ustalony termin, po którym osoba lub firma, która nabyła dany towar lub usługę i dostała rachunek lub fakturę, powinna ją opłacić. Z reguły ten termin to 7 dni, chociaż rekordziści – największe firmy amerykańskie, produkujące chemię gospodarczą – zaczynają się rozliczać nawet po 120 dniach.

You can leave a response, or trackback from your own site.