Archive for the ‘podstawy biznesu’ Category

Korzystanie z pomysłów

Korzystanie z pomysłów

Nie wszyscy muszą od razu wymyślać rzeczy nowe i oryginalne, by dobrze funkcjonować w biznesie. Czasami warto, a nawet trzeba skorzystać z pomysłów, które już ktoś miał wcześniej, a które się sprawdziły. Oczywiście nie chodzi o kradzież oryginalnych licencji, ale raczej o legalne skorzystanie z tychże licencji po opłaceniu ich właścicielowi stosownej kwoty. Ten sposób […]

Zadania współczesnego menadżera

Zadania współczesnego menadżera

Współczesny menadżer ma bardzo poważne role. Od ich właściwego spełniania w dużej mierze zależy dobro przedsiębiorstwa i realizacja podejmowanych zadań. Menadżer powinien przede wszystkim spełniać rolę reprezentacyjną, nawiązywać pozytywne kontakty z kontrahentami, klientami i pracownikami. W tym wypadku bierze udział w spotkaniach publicznych, konferencjach, potrafi merytorycznie zabierać głos, działać w różnych komitetach. Na różnym gruncie […]

Właściciele firm nie podwyższają pensji

Właściciele firm nie podwyższają pensji

Każdego roku praktycznie inflacja powoduje, że nasze zarobki czy też oszczędności, jeżeli nie są odpowiednio waloryzowane, tracą nieco na wartości, w zależności oczywiście od stopnia inflacji. W ostatnich latach w poszczególnych krajach inflacja nieco przyspieszyła, na co bezpośredni wpływ ma na pewno ogarniający większość państw kryzys nie tylko gospodarczy, ale i finansów publicznych. W naszym […]

Zarobki w Polsce a w innych krajach UE

Zarobki w Polsce a w innych krajach UE

Od czasu rozpoczęcia przemian ustrojowych i gospodarczych na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX stulecia, zapoczątkowanych reformą Balcerowicza, w naszym kraju zmieniło się bardzo wiele, praktycznie w każdej dziedzinie życia. Od sklepów z pustymi półkami, szalejącej inflacji, dochodzącej do kilkudziesięciu procent miesięcznie i niewymienialności złotego doszliśmy do poziomu życia kraju o średniej zamożności na świecie, […]

Kryzys – powodem niechęci do zatrudniania na etat

Kryzys – powodem niechęci do zatrudniania na etat

Jednym z bardziej niekorzystnych zjawisk we współczesnych społeczeństwach, nie tylko ekonomicznie, ale również społecznie, jest duże bezrobocie. Dlatego też zarówno rządy poszczególnych państw, jak też instytucje pozarządowe starają się podejmować działania zmierzające do ograniczenia tego skrajnie niekorzystnego zjawiska. Szczególnie niebezpieczny okres w tym zakresie trwa od kilku lat, kiedy Europa jest w dołku, panuje kryzys […]