Budowla emerytalna na trzech filarach

Reforma emerytalna, która przekształciła dotychczasowy system finansowania emerytur została przeprowadzona w 1999 roku i podzieliła źródła finansowania przyszłych emerytur na trzy filary. Przed tą reformą świadczenia te wypłacał wyłącznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który pozostał jednym z filarów obowiązkowych. Dołączono do niego, jako drugi filar, również obowiązkowe, Otwarte Fundusze Emerytalne, do których trafia niewielki procent składek odprowadzanych do ZUSu. Trzecim filarem określono dobrowolne ubezpieczenia, o które zadbać musi każdy indywidualnie. Można tego nie robić ale zaniedbanie trzeciego filaru może spowodować sytuację, w której wypłacana emerytura z dwóch filarów będzie stanowić tylko około połowy wcześniejszych dochodów. Według wyliczeń fachowców bowiem, dwa pierwsze filary będą w stanie pokryć między 30 a 60% średniego wynagrodzenia z lat pracy. Pozostała część, nazywana luką kapitałową, pozostanie pusta i będzie po prostu biedą albo przynajmniej znacznym obniżeniem standardu życia. Dlatego warto a wręcz trzeba w dużej mierze samodzielnie zatroszczyć się o swoją finansową przyszłość, ponieważ tylko wszystkie trzy filary gwarantują przyszłe świadczenie na poziomie, który umożliwi normalne funkcjonowanie bez konieczności liczenia każdego wydanego grosza.

[Total: 0    Average: 0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.